Ομότιμοι Καθηγητές – Υπηρετήσαντες Διδάσκοντες

EL  EN

 

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ-ΡΕΤΣΙΛΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ - Ομότιμη Καθηγήτρια Διαπολιτισμικών Σπουδών, π. Κοσμήτωρ της Σχολής (2011-15)

ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφίας

ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Ομότιμος Καθηγητής Διατήρησης Πολιτισμικών Αγαθών και Περιβάλλοντος

ΠΕΝΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας, Βυζαντινής Νομισματική και Σιγιλλογραφίας
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ - Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας Μεσαιωνικών και Βυζαντινών Χρόνων, π. Κοσμήτωρ της Σχολής (2016-20)

ΣΑΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ - Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας και Βυζαντινού Πολιτισμού

ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΝΤΙΑ - Καθηγήτρια Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης