Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

 

Από το 2003 το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών εναρμονίζει τις παραδοσιακές επιστήμες της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας με το σύγχρονο επιστημονικό πεδίο της Πολιτισμικής Διαχείρισης.
Είναι πανελλαδικά το πρώτο Πανεπιστημιακό Τμήμα, που συνδυάζει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τις επιστήμες αυτές. Με έμφαση στη διεπιστημονικότητα εστιάζει στην αειφόρο διαχείριση των πολιτισμικών πόρων, και ιδιαίτερα της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του Τμήματος ενισχύεται περαιτέρω από τα Εργαστήρια Αρχαιομετρίας, Ενάλιας Αρχαιολογίας και Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, καθώς και την Πανεπιστημιακή Αρχαιολογική Μουσειακή Συλλογή.

Με έδρα την Καλαμάτα το ΤΙΑΔΠΑ συμβαδίζει με τις διεθνείς ερευνητικές εξελίξεις. Προσφέρει στους εκπαιδευόμενους ένα σταθερό και ευρύ θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και αναγκαίες πρακτικές δεξιότητες, ώστε εκείνοι να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις και προοπτικές των συγκεκριμένων κλάδων
 

Ο Πρόεδρος ΤΙΑΔΠΑ

Καθηγητής Θανάσης Χρήστου