Παναγιώτης Παταργιάς

EL  EN

Παναγιώτης Παταργιάς, Ομότιμος Καθηγητής

Πλήρες βιογραφικό

Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: patargiasp@yahoo.gr

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης