Μέλη ΔΕΠ - Ε.Ε.ΔΙ.Π.

EL  EN

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορική Αρχαιολογία: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στο Αιγαίο την 3η και 2η Χιλιετία π.Χ.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Αρχαιομετρία
ΖΥΜΗ ΕΛΕΝΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Κλασική Αρχαιολογία
ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ Επίκουρος Καθηγήτρια επί θητεία
Βυζαντινή Φιλολογία: Ποιητικά Κείμενα
ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση πολιτιστικών οργανισμών και ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών
ΜΠΑΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλάδα
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία
Λατινική Φιλολογία
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Επίκουρος Καθηγήτρια επί θητεία
Βυζαντινή Αρχαιολογία: Πρωτοβυζαντινή Εποχή
 ΠΕΝΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Καθηγήτρια Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία
ΠΕΡΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Επίκουρος Καθηγήτρια
Ιστορία της Λατινοκρατίας – Πρώιμης Τουρκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο (13ος αι. – 18ος αι.)
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Καθηγητής

Ιστορία Μεσαιωνικών - Βυζαντινών Χρόνων
ΣΑΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Βυζαντινή Ιστορία και Βυζαντινός Πολιτισμός
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΝΤΙΑ

Καθηγήτρια

Πολιτισμική Ανθρωπολογία
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού
ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία του Ελληνικού Κράτους (1830 έως σήμερα)

 

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΕΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΦΥΠ/ΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  Αναπληρωτής Καθηγητής Λαογραφία

 

ΜΕΛΗ Ε.Ε.ΔΙ.Π.

ΟΝΟΜΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΟΤΣΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΥΛΤΑΝΑ Αρχαιογνωσία: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και Ιστορία
ΘΛΙΒΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ Κλασική Αρχαιολογία, Ιστορία της Τέχνης

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ανδρειωμένος Γεώργιος Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρύτανη Νεοελληνική Φιλολογία
Βολονάκη Ελένη Επίκουρος Καθηγήτρια Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία
Δροσινού Μαρία Επίκουρος Καθηγήτρια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Καπετανάκη Σοφία Επίκουρος Καθηγήτρια Παλαιογραφία-Κωδικολογία-Εκδοτική
ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Νεοελληνική Λογοτεχνία: Θεωρία της Λογοτεχνίας και Διδακτική Νεοελληνικών Λογοτεχνικών Κειμένων
Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Δομή, Ύφος, Σχόλια των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων
Μαρκαντωνάτος Ανδρέας Αναπληρωτής Καθηγητής   Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Ξέστερνου Μαρία Επίκουρος Καθηγήτρια Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων με την εφαρμογή λογισμικού