Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

EL  EN

Το Eργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (ΦΕΚ ίδρυσης 2016) έχει ως αποστολή και στόχο:

α. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

β. Την αξιοποίηση:

  • των ήδη αποκτηθέντων γερμανικών στρατιωτικών αρχείων μονάδων κατοχής 1941-1944,
  • των ήδη αποκτηθέντων διπλωματικών εγγράφων της Γερμανικής Πρεσβείας Αθηνών κατά τα έτη 1914-1944, καθώς και των διπλωματικών εγγράφων του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών της ίδιας περιόδου,
  • των ήδη αποκτηθέντων απομνημονευμάτων του Canaris και άλλων αξιωματούχων του Γ΄ Ράιχ,
  • του υπό απόκτηση αρχειακού διπλωματικού υλικού από τα Υπουργεία Εξωτερικών των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών,
  • των υπό απόκτηση απομνημονευμάτων Ελλήνων και ξένων πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικοτήτων,
  • του υπό απόκτηση φωτογραφικού και κινηματογραφικού υλικού των γεγονότων που διαδραματίσθηκαν κατά το 19ο και 20ο αιώνα.

γ. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου μας.

δ. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

ε. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984.

Περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ

Επικοινωνία
Διευθυντής Εργαστηρίου: Θανάσης Χρήστου, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ταχ. Διεύθ.:  Παλαιό Στρατόπεδο-Ανατολικό Κέντρο, Καλαμάτα 24100
e-mail:  thachristou@yahoo.gr
Τηλ. 2721065105, 2721065156, 6977677042