Αλέξιος Σαββίδης

EL  EN

Αλέξιος Σαββίδης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (2016-)

Ο Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης (Αθήνα, 1955) είναι καθηγητής Ιστορίας Μεσαιωνικών και Βυζαντινών Χρόνων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Καλαμάτα). Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (2010-2015). Την περίοδο 1985-2001 υπήρξε ερευνητής στο Κέντρο (Ινστιτούτο) Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Αθήνα), ενώ το 2001 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών/ Ρόδος), όπου το 2005 έγινε Καθηγητής. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ενώ είναι επιμελητής έκδοσης ειδικού βυζαντινολογικού περιοδικού (Βυζαντινός Δόμος) καθώς και βυζαντινολογικού προσωπογραφικού λεξικού (Εγκυκλοπαιδικό Προσωπογραφικό Λεξικό Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού) με διεθνείς συμμετοχές και παράλληλη αγγλική έκδοση στον επιφανή βελγικό εκδοτικό οίκο Brepols. Είναι επίσης από το 2010 Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών στην Αθήνα , ενώ στις αρχές του 2016 εξελέγη Κοσμήτορας της ΣΑΕΠΣ, στην Καλαμάτα, με τετραετή θητεία.  

Πέρα από το πλούσιο ιστορικό ερευνητικό/συγγραφικό του έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (με βιβλία, μονογραφίες και μελέτες-άρθρα καθώς και με συνεργασίες σε διεθνούς κύρους εγκυκλοπαιδικά έργα όπως την Encyclopaedia of Islam, την Encyclopaedia of the Crusades και το Lexikon der Byzantinistik), έχει ασχοληθεί επί δεκαετίες με ζητήματα ερμηνείας της έντεχνης μουσικής και έχει κατά τα τελευταία χρόνια συγγράψει βιβλία και άρθρα γύρω από ποικίλα μουσικολογικά ζητήματα, εκδίδοντας μεταξύ άλλων το βιογραφικό λεξικό Μεγάλοι Μαέστροι (Αθήνα, εκδόσεις Πατάκη, 2008, 2η έκδ. 2009 και 3η έκδ. υπό ετοιμασία), τη συλλογή άρθρων Δοκίμια κλασσικής μουσικής παιδείας (Αθήνα, εκδ. Παπαζήση, 2009, 2η έκδ. 2013, 3η έκδ. 2016) και τη μονογραφία Μαέστροι στο διαδίκτυο (Αθήνα, εκδ. Ηρόδοτος, 2014, 2η έκδ. 2015, 3η έκδ. 2016, 4η έκδ. 2017). Συνεργάζεται αρθρογραφώντας τακτικά στο Πολύτονον της ΄Ενωσης Ελλήνων Μουσουργών.

Πλήρες βιογραφικό

Στοιχεία επικοινωνίας: email: asavv@otenet.gr  savvides@uop.gr

Τηλ.: 27210 65148, 210 9344133

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης