Κοτσώρη Ιωάννα-Σουλτάνα

EL  EN

Ιωάννα -Σουλτάνα Κοτσώρη, Ε.Ε.ΔΙ.Π.

kotsori1

Η Ιωάννα - Σουλτάνα Κοτσώρη γεννήθηκε στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας το 1979. Αποφοίτησε το 2001 από το Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος δυο μεταπτυχιακών προγραμμάτων με ειδίκευση στην Ηθική Φιλοσοφία (2011, διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών σε συνεργασία του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) και στις Σπουδές στην Εκπαίδευση (2013, Ε.Α.Π.). Το 2016 ανακηρύχθηκε παμψηφεί διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία». Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και ισπανικά.

Από 01.08.2016 υπηρετεί στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαιογνωσία: Αρχαία Ελληνική Ιστορία και Ιστοριογραφία». Είναι έγγαμη και έχει ένα παιδί.

Πλήρες Βιογραφικό

Στοιχεία επικοινωνίας: email: kotsori@uop.gr

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης