ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Τελετή επιτημοποίησης κ. Θέμελη - Τρίτη 10 Μαΐου 2016 6.30 μμ

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης