ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα της κας Σερεμετάκη:

  • 12Κ12: Εισαγωγή στην Πολιτισμική Ανθρωπολογία (Β΄ Εξαμ. – Μάθημα Κορμού - ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ)
  • 12Ι/ΔΠΑ-3=12Α/ΔΠΑ-3: Πολιτισμική Ανθρωπολογία : Εθνογραφία και Πολιτισμική Διαχείριση (Στ΄ Εξαμ. - Μάθημα Θ. Κ. Ιστ. και Διαχ. Πολ. Αγ. +Θ. Κ. Αρχ. και Διαχ. Πολ. Αγ. - ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ)
  • 12ΕΙ-20=12ΕΑ-22: Πολιτισμική Ανθρωπολογία: Αισθήσεις και Οπτικός Πολιτισμός (Ζ΄ Εξαμ. - Μάθ.  Επιλ.Θ. Κ. Ιστ. και Διαχ. Πολ. Αγ. +Θ. Κ. Αρχ. και Διαχ. Πολ. Αγ. - ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ)
  • 12ΕΙ-22=12ΕΑ-21: Πολιτισμική Ανθρωπολογία:Πολιτισμός και Τουρισμός (Ζ΄ Εξαμ. -  Μαθ. Επιλ.  Θ.Κ. Ιστ. και Διαχ. Πολ. Αγ.  +Θ. Κ. Αρχ. και Διαχ. Πολ. Αγ.  - ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ)

Θα εξεταστούν προφορικά την Πέμπτη 09/06/2016 και ώρα 12:00-15:00 στην Αίθουσα Καπετάν Βασίλη.

Από τη Γραμματεία

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης