ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Τα μαθήματα όλων των ετών ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017.

Για τις δηλώσεις μαθημάτων  του Εαρινού εξαμήνου θα βγει νέα ανακοίνωση.

Κατόπιν της Απόφασης 3/25.08.2016 της 93ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθορίζεται:

  • Ημερομηνία Λήξης του εαρινού εξαμήνου               02.06.2017
  • ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ Εαρινού Εξαμήνου              06.06.2017-26.06.2017
  • Επαναληπτική Εξεταστική Περίοδος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 28.08.2017-15.09.2017

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης