ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Την Τετάρτη 1.11.2017, σύμφωνα με απόφαση της Πρυτανείας, τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω των Πρυτανικών εκλογών.Επίσης, ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος, Την Τετάρτη 1.11.2017,
η Γραμματεία του ΤΙΑΔΠΑ θα λειτουργεί κανονικά.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης