ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Αγαπητοί φοιτητές,Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο
https://eudoxus.gr//files/Nea_Paratasi_Xeimerinou_2018-19.pdf θα βρείτε
το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη νέα παράταση της
περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων.Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την
*Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους
φοιτητές θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019*.Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση
μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν
συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά
το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν
υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.