ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ2

EL  EN

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο
https://eudoxus.gr/files/Nea_Paratasi_Dianomis_Earinou_2018-19.pdf θα
βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της
περιόδου διανομής συγγραμμάτων.Επισημαίνεται ότι η διανομή συγγραμμάτων  θα ολοκληρωθεί την *Δευτέρα 10
Ιουνίου 2019*.Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο
Αρωγής του Ευδόξου.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης