Πρακτικά 1ου Συμποσίου ARCH_RNT Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

EL  EN

Πρακτικά 1ου Συμποσίου ARCH_RNT Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες

Επιμέλεια: Ν. Ζαχαριάς
Εκδόσεις Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας, 2011

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί τον τόμο των πρακτικών του 1ου Συμποσίου ARCH_RNT - Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες που διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών της Καλαμάτας κατά το διήμερο 30 και 31 Μαΐου 2008. Το Συμπόσιο είχε τη μορφή Ημερίδας με 12 προσκεκλημένους ομιλητές από τον χώρο της αρχαιολογικής έρευνας και της αρχαιομετρίας. Ο τόμος περιέχει 8 εργασίες οι οποίες υποβλήθηκαν για έκδοση στα Πρακτικά του Συμποσίου. Οι εργασίες επιχειρούν μια αποτίμηση των θεματικών της αρχαιολογικής έρευνας και των εφαρμογών των θετικών επιστημών σε αυτή.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης