Ερευνητικό Έργο

EL  EN

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  

Στο Τμήμα διεξάγεται πολύπλευρο ερευνητικό έργο στους επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται: Ιστορία, Αρχαιολογία και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών. Για τον κατάλογο των ερευνητικών έργων, πατήστε εδώ

 

Για άμεση πρόσβαση σε κάποια από τα προγράμματα του ΤΙΑΔΠΑ, επιλέξτε τις εικόνες.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης