Αρχαιομετρίας

EL  EN

Το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας (ΦΕΚ ίδρυσης 2007), δραστηριοποιείται στις αναλυτικές, με έμφαση στις μη-καταστροφικές μελέτες αρχαιολογικών και γεωαρχαιολογικών υλικών, στις απόλυτες χρονολογήσεις και στις εργασίες ανασύνθεσης του παλαιοπεριβάλλοντος.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει οπτικά και πολωτικό μικροσκόπιο, SEM/EDS ,XRF, RAMAN, πρωτονιακό μαγνητόμετρο, φορητά και διαφορικό σταθμό GPS και χώρους παρασκευής δειγμάτων.

Οι συνεργασίες του επεκτείνονται σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο μέσα από την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Το εργαστήριο:

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου:  http://laboratoryarchaeometry.gr/

Επικοινωνία
Διευθυντής Εργαστηρίου: Νικόλαος Ζαχαριάς, Καθηγητής
Ταχ. Διεύθ.:  Παλαιό Στρατόπεδο-Ανατολικό Κέντρο, Καλαμάτα 24100
e-mail:  zacharias@uop.gr
Τηλ. 27210 54130, Fax: 27210 65132

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης