Πανεπιστημιακή Αρχαιολογική Μουσειακή Συλλογή

EL  EN

Η Πανεπιστημιακή Αρχαιολογική Μουσειακή Συλλογή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελείται από εκμαγεία αντιπροσωπευτικών έργων της ελληνικής τέχνης (γλυπτικής, μεταλλοτεχνίας, κοροπλαστικής και κεραμικής), τα οποία χρονολογούνται από τους προϊστορικούς έως και τους βυζαντινούς χρόνους. Η Συλλογή περιλαμβάνει επίσης δείγματα ρωμαϊκής, υστερορωμαϊκής, μεσαιωνικής και νεότερης κεραμικής κατόπιν αδειοδοτήσεων από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και Κορινθίας. Τόσο τα εκμαγεία όσο και η κεραμική χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο πλαίσιο των μαθημάτων Προϊστορικής, Κλασικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Η Συλλογή ακόμη εμπλουτίζεται από 12 παπυρικά σπαράγματα από τον 1ο αι. π.Χ. μέχρι και τον 2ο αι. μ.Χ., δωρεά του Ομότιμου Καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου Βασιλείου Γ. Μανδηλαρά. Η μουσειακή συλλογή αξιοποιείται για εκπαίδευση των φοιτητών και σε ζητήματα διαχείρισης του υλικού πολιτισμικού αγαθού. Επίσης, η συλλογή είναι ανοιχτή στην κοινωνία, και πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων, κατόπιν συνεννόησης.

 

 

       

 

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης