Ενάλιας Αρχαιολογίας

EL  EN

Το Εργαστήριο Ενάλιας Αρχαιολογίας συμπεριλαμβάνεται στην Ιδρυτική Πράξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΔ 118/ΦΕΚ 102, Τ.1/5.5.2003/§3α), θεσπίζεται το 2007 (ΦΕΚ 1781, Τ2/5.9.2007) και αποκτά στέγη το 2016 στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών στην πόλη της Καλαμάτας. Συνιστά το μόνο Εργαστήριο του είδους σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας. Αποσκοπεί στη διεξαγωγή βασικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και, ειδικότερα, στην εκπαίδευση των φοιτητών πάνω στην ευρεία σχέση μεταξύ πολιτισμών και θάλασσας, καθώς και στην υποβρύχια αρχαιολογία.

Το εργαστήριο υποστηρίζει

α) τη διεπιστημονική τεκμηρίωση της παράκτιας ζώνης στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο μέσω της συγκρότησης θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου συστηματικής προσέγγισης της παράκτιας μεθορίου,

β) την ανασκαφή και μελέτη ναυαγίων και καταβυθισμένων θέσεων,

γ) ανθρωπολογικές έρευνες για τη ζωή σε αρχαία και σύγχρονα πλοία,

δ) την ευρεία μελέτη των υλικών και άυλων πτυχών της ανθρώπινης ενασχόλησης με τη θάλασσα.

Διευθύνει την γεωαρχαιολογική έρευνα της παράκτιας ζώνης της Νήσου Κεφαλληνίας, αρχικά σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αναγνωρισμένα επιστημονικά κέντρα Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» και Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Το έργο συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των προσκεκλημένων φορέων-αποδεκτών της συναφούς δράσης του ερευνητικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος FP 7 ITACA (Innovation Technologies and Applications for Coastal Archaeological Sites). Το πρόγραμμα της Νήσου Κεφαλληνίας συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων διεθνώς ως φορέας έρευνας και εκπαίδευσης φοιτητών και στην αγγλική γλώσσα αναγνωρισμένος από τα αντίστοιχα ιδρύματα της αλλοδαπής. Προς τούτο συνεργάστηκε το Institute for Field Research, Fieldwork Programs 2014 και 2015 [Διαβάστε την Έκθεση 2014 εδώ (αγγλικά)].

Το αντικείμενο της Ενάλιας Αρχαιολογίας υποστηρίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών από τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου με τα ακόλουθα μαθήματα:

            Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία

            Ενάλια Αρχαιολογία Ι: Η Γεωαρχαιολογία της Παράκτιας Ζώνης

            Ενάλια Αρχαιολογία ΙΙ: Η μακρά διάρκεια της Μεσόγειου

            Αρχαιολογία και Ανθρωπολογία της Θάλασσας

            Χερσαία και Ενάλια Αρχαιολογία Πεδίου

Διαβάστε τις περιλήψεις των προπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται από τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου εδώ.

Tο Εργαστήριο ιδρύει επιστημονικές συλλογές:

  • Αρχαία ναυπηγική - αντίγραφα αρχαίων πλοίων
  • Οπτικό εγχειρίδιο της αρχαιολογίας των πλωτών και των θαλασσών στους πολιτισμούς του Αιγαίου

 https://www.themata-archaiologias.gr/wp-content/uploads/2019/09/enalia-archaeologia-2019-3-1-72-83.pdf           

  • Διδακτική Συλλογή: Από τα πετρώματα στις εργαλειοτεχνίες
  • Ερευνητική Συλλογή: Παλαιοπεριβαλλοντικές ενδείξεις παλαιοακτών στο εσωτερικό της χέρσου
  • Τμήμα Χαρτών: Ναυτικοί χάρτες Ελλάδος και Μεσογείου, Γεωλογικοί χάρτες
  • Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Τέλος, το Εργαστήριο διαθέτει καταδυτικό εξοπλισμό και αεροσυμπιεστές.

Επικοινωνία
Διευθύντρια Εργαστηρίου: Ευγενία Γιαννούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ταχ. Διεύθ.:  Παλαιό Στρατόπεδο-Ανατολικό Κέντρο, Καλαμάτα 24100
e-mail:  archaeomarlab@gmail.com  eyiannouli@gmail.com

Μέλος Εργαστηρίου: Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενάλιας Αρχαιολογίας

Ταχ. Διεύθ.:  Παλαιό Στρατόπεδο-Ανατολικό Κέντρο, Καλαμάτα 24100
e-mail:  chryssanthi@uop.gr

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΙΑΔΠΑ είναι πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (2018-2023) με τον ανώτατο βαθμό. Δείτε εδώ το κείμενο της αξιολόγησης